SELECT YOUR PRODUCTS

Vintage Military Products

Body Kit

MBK029 , Kit – Body MINI MAXI KIT – MB
MBK028 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB2A
MBK027 , Kit – Body WITHOUT Grille – M38A1
MBK026 , Kit – Body WITHOUT Grille – M38
MBK025 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Composite
MBK024 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Pre-Composite
MBK023 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Standard
MBK022 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Pre-Standard 2
MBK021 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Pre-Standard 1
MBK020 , Kit – Body WITHOUT Grille – GPW Early
MBK019 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB Composite
MBK018 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB Pre-Composite 2
MBK017 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB Pre-Composite 1
MBK016 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB Standard
MBK015 , Kit – Body WITHOUT Grille – MB Early
MBK014 , Kit – Body – MB2A
MBK013 , Kit – Body – M38A1
MBK012 , Kit – Body – M38
MBK011 , Kit – Body – GPW Composite
MBK010 , Kit – Body – GPW Pre-Composite